Maria Isabella van Beek

's-Hertogenbosch ± 1766 - 's-Hertogenbosch 29 november 1832 (76)

Opschrift
Bid voor de Ziel van Zaliger
Vrouwe
MARIA ISABELLA van BEEK,
Echtgenoote van den Heer
WOUTER JAN HEEREN,
Overleden te 's Hertogenbosch,
den 29 November 1832, in den
ouderdom van ruim 76 Jaren.
~~~