Rudolphus Martinus Barten

Beugen 2 oktober 1888 - 's-Hertogenbosch 19 december 1940 (52)

Opschrift
In Uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de Ziel van Zaliger

DEN ZEEREERWAARDEN HEER

RUDOLPHUS MARTINUS BARTEN

Geboren te Beugen den 2 October 1888, over-
leden te 's Hertogenbosch den 19 December 1940
tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der
Stervenden.
~~~