Jacobus Wilhelmus Adrianus (Jacques) van Asseldonk

's-Hertogenbosch 15 december 1862 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1926 (63)

Opschrift
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
den Heer

JACQUES VAN ASSELDONK,

begiftigd met het Eerekruis „Pro Ecclesia
et Pontifice”. President van het Zangkoor
van St. Jan, President van het Liefdewerk
„Oud-Papier”, President der Bossche
Processie naar Brielle,

Echtgenoot van Mevrouw Marie van Grinsven,

geboren te 's-Bosch 15 December 1862, aldaar
overleden 29 Januari 1926.
~~~