Petrus Johannes Adrianus Appel

's-Hertogenbosch 17 juni 1864 - 's-Hertogenbosch 22 april 1950 (85)

Opschrift
Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger
de Heer
Petrus Johannes Adrianus Appel
Echtgenoot van Mevrouw
ANNA JOSEPHINA MARIA
ANTOINETTA HEYNEN
Oud Vice-Proost van de Broederschap van
O.L. Vrouw van Den Bosch
Geboren te 's-Hertogenbosch 17 Juni 1864, aldaar
overleden 22 April 1950, voorzien van de HH. Sacra-
menten der Stervenden en begraven 26 April d.a.v.
op de R.K. Begraafplaats te Orthen.
~~~