afb. 28 februari 1892

Catharina Maria Anna Stephana Allard

Geertruidenberg 26 december 1822 - 's-Hertogenbosch 28 februari 1892 (69)

Opschrift
Gedenk in uwe gebeden de Ziel
van Zaliger

MEVROUW

Catharina Maria Anna Stephana Luijben,

Geboren ALLARD;
Echtgenote van

Mr. ALOYSIUS FRANCISCUS XAVERIUS
LUIJBEN,

Stadsraad i.b.d., Raadsheer in het Grechtshof te
's-Hertogenbosch.
Geboren te Geertruidenberg, stierf zij voorzien van
de H.H. Sacramenten der stervenden, in den
ouderdom van 69 jaren 2 maanden en 2 dagen,
te 's-Hertogenbosch den 28 Februari 1892.
~~~