afb.

Grafmonument Josephina Johanna Cornelia Philippona

sectie 21-14-01-01 (akker-vak-rij-graf)

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Begravenen
1890

Josephina Johanna Cornelia Philippona

Groningen 30 september 1853 - 's-Hertogenbosch 4 juni 1890 (36)

1908

Maria Adriana Theodora Johanna Nuijts

's-Hertogenbosch 13 april 1908 (akte 309)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)