afb. A.F.A.M. Wetzer, 3 februari 2008

Grafmonument Willem Deckers

sectie 24-14-01-06 (akker-vak-rij-graf)

Rijksmonument

Herven 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

3 februari 2008
     
Begravene
1899

Wilhelmus Christianus Deckers

's-Hertogenbosch 21 januari 1899 (akte 50)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)