afb. A.F.A.M. Wetzer, 1 september 2020

Grafmonument Gerardus Hermanus Josephus van de Camp (1927-1995)

locatie: Nuland, Duyn en Daelseweg 15
plaats: rij 76, nummer 1

GIJ
DIE MIJ
RUIMTE
GEEFT
PSALM 4

G.H.J. VAN DE CAMP
PLEBAAN VAN DE SINT-JAN
* 18-3-1927   18-7-1995