A
Aloysius (1907-1908)
Ampullen (1751-1752)
Anna-te-DrieŽn (1985)
Anna-te-DrieŽn (begin 16e eeuw)
Antonius (1947)
Antonius Abt:
Gravin Helenastraat (circa 1500)
Gravin Helenastraat (1985)
Zuid Willemsvaart 509 (1960)
Avondmaalsbekers (1643)
Avondmaalsschotel (1727-1728)
B
Beeldje (1500)
Birgitta (2008)
Bisdomwapen (2019)
Brigida, Reliekarm van (1624-1625)
C
Carolus Borromeus (1880)
Catharina (1932)
Cathedral, Meteor chair (1966)
Christoffel (1960)
Christus Koningbeeld (1950)
Christusbeeld (1882)
Christusbeeld (1947-1948)
Ciborie (1512-1513)
Ciborie (1648-1649 of 1666-1667)
D
De Goede Herder:
Hinthamerstraat 175 (1935)
Ketsheuvel 14 (1944)
Orthen, Ketsheuvel (1850)
Dobbe, Monument Pater ()
Don Bosco, De droom van (1997)
Donatus (1977)
Driekoningenzangers (1980)
E
Eligius (ca 1915)
Elisabeth (1930-1932)
Elisabeth (1998)
Eva, De bekoring van ()
F
Franciscus (1947-1948)
G
Groot, Antoine Wilhelm de (1931)
H
H. Hart (1925)
Heilige Familie (1899)
Het Zusterhuis (1998)
J
Jacobusbeeld (ca 1410)
Joannes Joseph de Kroon (1974)
Joannes Joseph de Kroon (2014)
Johannes de Doper ()
Johannes Evangelist (1894)
Johannes Evangelist (1923)
Jonas en de Walvis (1965)
Jozef:
Gheert van Calcarplein (1921)
Hinthamerstraat / Sint-Jozefstraat (circa 1902)
Orthen, De Meerwijck (circa 1889)
Sint Josephstraat 15 (1872)
K
Kandelaar (1500) (1)
Kandelaar (1500) (2)
Kelk met pateen (1621-1622)
Kroontje
Kruis langs den weg (1939)
Kruisbeeld (1934)
Kruisbeeldje (1711-1712)
L
Lambertus (1956)
Leonardus van Veghel (ca 1937)
M
Madonna monument (1956)
Maria ten Hemelopneming (1750-1775)
Mariabeeld:
Achter het Wild Varken
Beurdsestraat (1981)
Beurdsestraat / Verwersstraat (1970)
Choorstraat 7
Korenbrugstraat (1983)
Lange Putstraat
Lepelstraat (1983)
Lepelstraat
Mortuarium GZG
Nemiusstraat 4 (circa 1929)
Nieuwstraat 1 (1995)
Nieuwstraat 17 (ca 1970)
Postelstraat 24 a-f (1985)
Ruische Poort (1927)
Martha (1954)
Monstrans (1530-1531)
Monstrans (1703-1704)
Monstrans (1715-1716)
Monstrans (1719-1720)
N
Neogotische kasten met zilveren ex-voto's (1895)
O
Onze-Lieve-Vrouwehuisje (2015)
P
Paus Johannes Paulus II
Pelgrimsteken (15e eeuw)
Petrus (1843)
Psalm 116
R
Rossum, Kardinaal van (1934)
S
San Salvator (1960)
Schure, Johannes Gerardus ter (2002)
Sedes Sapientiae (1962)
Sint Eloy (ca 1909)
Sint Jacob (1515-1525)
Sint Joris de draak bevechtend (1992)
Sint Michael (1964)
Sonnius:
Beeld (1923)
Mijter (circa 1560)
T
Tarsicius (1952)
V
Vier heiligenbeelden (1913)
Vincentius (1930-1932)
Vincentius (1998)
W
Wierookscheepje (1810)
Wierookscheepje (1833)
Z
Zetel der wijsheid (1895)
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch ()
Zwijsen:
Monument
Wapen