afb. A.F.A.M. Wetzer, 31 juli 2004

Madonna monument

vervaardiger: Peter Roovers
datering: 1956
locatie: Kapelaan Koopmansplein

Het 'Madonna-monument' in 's-Hertogenbosch is een bronzen beeld van een sierlijke vrouwenfiguur met een onnatuurlijk lange nek. Haar kleding is lineair aangegeven. De Mariafiguur houdt in haar ene arm het kind Jezus triomfantelijk omhoog. Het kind Jezus heeft een onnatuurlijke houding en proporties. De andere arm van de vrouw is uitgestrekt naar de aarde. De voeten vertrappen een slang. Het beeld is geplaatst op een voetstuk. Het beeld is 1 meter 50 hoog, 75 centimeter breed en 50 centimeter diep. Het voetstuk is 3 meter hoog. Het ontwerp is van Peter Roovers (1901-1993)
De tekst op het voetstuk luidt:
HIER VIEL
KAPELAAN
KOOPMANS
9 AUG - 1944.

Het kind Jezus symboliseert de verlosser van de wereld. De arm van de vrouwenfiguur die naar de aarde is uitgestrekt verbeeldt bescherming. De slang die wordt vertrapt door de voeten van de vrouwenfiguur staat symbool voor het kwaad.
Het monument is onthuld op 22 september 1956.
www.oorlogsmonumenten.nl
Beeldhouwkunst

146. Madonna-monument

63
Noten
117.Mondelinge informatie van dhr. Peter Roovers: De ambtelijke molens van rijk, provincie en gemeenten maalden erg langzaam en materialen waren nog niet direkt voorhanden.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 63
Dossier

Dossier 6470 (1954 t/m 1956)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oe gotte kčk daor

Monument Kapelaan Koopmans

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 11 augustus 1983
Artikelen
1956

Redactie

Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin zaterdag 22 september 1956
 
1956

Redactie

Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin maandag 24 september 1956
 
1983

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Monument Kapelaan Koopmans
Brabants Dagblad donderdag 11 augustus 1983 (foto)
 
2003

Frans van Gaal, Jacques van Eekelen en Ruud Vermeer

Een monumentaal oorlogsverhaal - De Meierij tussen 1939 en 1945 in ruim 100 gedenktekens
Adr. Heinen Uitgevers ('s-Hertogenbosch 2003)
 
2014

Geert Donkers

Heiligenbeelden : Beeld van een Madonna
Bossche Kringen 3 (2014) 37
 
Geschiedenis
1944 Het 'Madonna-monument' in 's-Hertogenbosch is opgericht ter nagedachtenis aan kapelaan Koopmans die hier op 9 augustus 1944 door de bezetter is doodgeschoten.
Op 8 augustus 1944 werd in de Kerkstraat de beruchte Nederlandse SD-er 'De Kin' doodgeschoten. Vanwege zijn bedrevenheid in het opsporen van onderduikers was hij 'de schrik van 's-Hertogenbosch'. Er waren al vaker pogingen ondernomen om hem te liquideren. Maar de Nijmegenaar 'De Lei' slaagde er samen met 'Kleine Piet' en enkele leden van de Bossche knokploeg 'Margriet' wel in. Na deze aanslag nam de bezetter onmiddellijk maatregelen. De stad werd afgegrendeld, bioscopen en café's moesten dicht en de Bossche politie kreeg opdracht om meer dan 200 fietsen te vorderen. De volgende dag pakten vier mannen van de Sicherheitsdienst de 38-jarige kapelaan Koopmans op. Hij deed nog een vluchtpoging door de pastorie aan het Duhamelplein uit te rennen. Maar midden op het plein werd hij in de rug geschoten. Even later was hij dood.
Koopmans was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Maar wat hij exact deed is niet duidelijk. Volgens J. Hulshof, lid van de verzetsgroep 'Oranje Garde', hielp de kapelaan onderduikers door hen te voorzien van distributiebonnen, geld en mogelijk vervalste persoonsbewijzen. Zeker is dit echter niet. Direct na de oorlog vormden de parochianen een stichting ter oprichting van een herdenkingsmonument. eind 1945 werd het Duhamelplein in de Bossche wijk 'De Muntel' omgedoopt tot Kapelaan Koopmansplein.
www.oorlogsmonumenten.nl
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 43

n: vermelding in een voetnoot