afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 30 augustus 1939

Sigarenfabriek Sweens-Houtman

Koninginnenlaan 18-20

Handelsregister
Afbeeldingen
  • 26 juni 1899
  • 3 juli 1899
  • 25 februari 1904
  • -
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) 58, 224, 564

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 391

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 21

n: vermelding in een voetnoot