Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (1)

datering: 1995

Onderzoek

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (1)

door Johan Treling

29
30
31
32
Literatuur
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, III. 's-Hertogenbosch, 1910-1914; H.Bruggeman, Het Bouwen van een Enkele Block en Twee Dubbele Blocken Baraquen in den Tolbrugstraat. 's-Hertogenbosch, 1995; J.A.J.van der Vaart, "s-Hertogenbosch: in de middeleeuwen knooppunt van wegen?', in: Boschboombladeren 37, 's-Hertogenbosch 1989; J.A.M. Hoekx, 'De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629', in: Bossche Bouwstenen Vl. 's-Hertogenbosch, 1983; J.P.C.M. van Hoof en W.KIinkeft, 's-Hertogenbosch en Vught, een militair verleden. 's-Gravenhage, 1993; M.Schoengen, Monasticon Batavum: Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, Nieuwe reeks, deel XLV, Amsterdam, 1941.
Johan Treling, 'Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier(1)' in 's-Hertogenbosch 1 (1995) 29-32
Artikelen
1995

Johan Treling

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (1)
's-Hertogenbosch 1 (1995) 29-32