afb. A.F.A.M. Wetzer, 18 april 2008

Archeologisch onderzoek

locatie: Sint Janssingel - Westwal, vestingwerken
datering: 2008
code: SHWJ

In het kader van het ontwikkelingsplan vestingwerken 'Versterkt Den Bosch' is in 2008 begonnen met de restauratie en gedeeltelijke reconstructie van de stadsmuur langs de Sint Janssingel en de Westwal.
De werkzaamheden zijn voorafgegaan door archeologisch onderzoek om de exacte positie vast te stellen van delen van de muur die na de sloop aan het eind van de 19de eeuw niet meer zichtbaar waren. Tijdens de huidige werkzaamheden wordt de hele muur gedocumenteerd om tot een betrouwbare reconstructie te komen.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Afbeeldingen

18 april 2008

19 april 2008

19 april 2008

14 juli 2008
Artikelen
2008

Petra Dircks

Schietgaten in omgevallen stadsmuur
Brabants Dagblad donderdag 17 april 2008 (foto)
 
2008

Wim Hagemans

Oude stadsmuur weer in gebruik
Brabants Dagblad vrijdag 9 mei 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Archeologie aan de Sint-Janssingel en de Westwal
Bossche Omroep zondag 15 juni 2008 (foto)
 
2008

BAM

Project Vestingwerken, Westwal en Sint Janssingel
Bossche Bladen 3 (2008) 118-120
2008

Eddie Nijhof

Nieuwe gegevens tweede stadsommuring
Bossche Bladen 4 (2008) 152-155
Raadsbesluiten
2005

De Westwal Keert Weer

De Westwal en de Sint Janssingel maken deel uit van de Bossche Vestingwerken. In het ontwikkelingsplan 'Versterkt Den Bosch' (1999) wordt de restauratieaanpak van de vestingerken besproken. Bewust is in dit plan de keuze gemaakt om de vesting niet alleen technisch te restaureren, maar ook om de vestingwerken en de omliggende openbare ruimte aan te pakken in de sfeer van cultuurhistorie, ecologie, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en verkeer. Deze onderdelen zijn met elkaar verweven in het nu actuele uitwerkingsplan "Westwal keert weer". Hierin komt duidelijk naar voren dat het gebied rondom de Westwal en Sint Janssingel door restauratie van de vestingmuur en de aanpak van de openbare ruimte op een geheel eigen wijze een schakel zal vormen tussen de historische binnenstad en de wijken 't Zand en het Paleiskwartier. Het college heeft het plan De Westwal Keert Weer voorlopig vastgesteld en brengt het plan verder in procedure. Na het afronden hiervan en met het verwerken van de reacties op het plan stelt het college het definitief vast.
B&W Besluitenlijst dinsdag 15 februari 2005
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 242, 300, 338, 375, 376, 377, 497, 546, 690

n: vermelding in een voetnoot