Inventariserend veldonderzoek

locatie: Rosmalen, Tulpstraat
datering: 2008
code: SHTU

BAM-rapport 204

Rosmalen - Tulpstraat

opdracht: inventariserend veldonderzoek
datering: 2008

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied. Eventuele archeologische waarden zouden hierdoor worden bedreigd.
Het doel van dit onderzoek was het door middel van proefsleuven toetsen op de aanwezigheid van archeologische resten.
Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
Boeken
2008

J.R. Treling

Inventariserend veldonderzoek
BAM-rapport 204 | april 2008