afb.

Opgraving

locatie: Schilderstraat / Hinthamerstraat
datering: 2008
code: SHSC

BAM-rapport 176

's-Hertogenbosch : Schilderstraat

opdracht: opgraving
datering: 2008

Noten
1.Niet gepubliceerd/niet opgenomen in het PvE.
2.De gegevens van dit onderzoek bevinden zich in het archief van de afdeling SO/BAM van de gemeente 's-Hertogenbosch. Van het onderzoek bestaat een intern verslag (niet gepubliceerd) en een publicatie door H. van Dijk in: Vink et.al. 2008, 70-83.
3.Vink et.al. 2008.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Schilderstraat
BAAC-rapport A-08.0228 | oktober 2009 | ISSN 1873-9350
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 392, 530, 673, 690

n: vermelding in een voetnoot