Inventariserend veldonderzoek

locatie: Rosmalen, Rodenborchweg
datering: 2010
code: SHRW

BAM-rapport 232

Rosmalen : Rodenborchweg

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2010

7
Noten
1.Zie BAAC rapport A-99 005, Bouwmeester en van Genabeek 2001.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2011

drs J. de Winter, drs N. Witte en drs B. Koster

Rosmalen : Rodenborchweg
BAAC-rapport A-10.0264 | september 2011 | ISSN 1873-9350