afb.

Cultuurhistorisch onderzoek

locatie: Parade
datering opgraving: 2006
datering rapport: februari 2007
code: SHPA; SHPA-B-2007

BAM-rapport 123

's-Hertogenbosch : De Parade

opdracht: cultuurhistorisch onderzoek
datering: 2006

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

B. Geerts en drs. R.J.M. van Genabeek

's-Hertogenbosch : De Parade
BAAC-rapport 06.200 | februari 2007 | ISSN 1873-9350
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 230, 690

n: vermelding in een voetnoot