Archeologisch onderzoek

locatie: Hinthamereinde, Hofstad
datering: 2007
code: SHHF

BAM-rapport 157

's-Hertogenbosch : Hofstad

opdracht: archeologisch onderzoek
datering: 2009

5
Noten
1.Niet gepubliceerd, niet opgenomen in het PvE.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Onderzoek

Archeologisch onderzoek aan het Hinthamereinde

Gemeente 's-Hertogenbosch
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Hofstad
BAAC-rapport A-07.0098 | april 2009 | ISSN 1873-9350
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 188, 192, 636, 690

n: vermelding in een voetnoot