afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Markt, boomkuilen
datering: 2008
code: SHGM

BAM-rapport 149

's-Hertogenbosch : Markt

opdracht: opgraving
datering: 2008

5
Noten
1.Niet gepubliceerd. In het PvE dat voor het onderzoek is geschreven wordt onder "1. Doel en reden van het onderzoek. Selectiebesluit" vermeld; "Advies monumentencommissie" (Van Genabeek 2008, 3).
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Markt
BAAC-rapport A-08.0229 | maart 2009 | ISSN 1873-9350