afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Bokhoven, Graaf Engelbertstraat 7-9
datering: 2009
code: SHGE-7/9

BAM-rapport 159

Bokhoven : Graaf Engelbertstraat

opdracht: opgraving
datering: 2009

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

Bokhoven : Graaf Engelbertstraat
BAAC-rapport A-09.0027 | mei 2009 | ISSN 1873-9350
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 579, 690

n: vermelding in een voetnoot