afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 oktober 2008

Archeologisch onderzoek

locatie: Beurdsestraat / Zuidwal
datering: 2008
code: SHBU

Op 15 september 2008 is er archeologisch onderzoek gestart op de hoek van de Zuidwal en de Beurdsestraat, naar aanleiding van de sloop van het IBC-gebouw. Hierbij zijn de contouren van de Barbarakapel opnieuw opgemeten.
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
BAM-rapport 220

's-Hertogenbosch : Beurdsestraat

opdracht: opgraving
datering: 2008

7
Noten
1.De Bruijn 2004, 2005, 2006.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Artikelen
2008

Wim Hagemans

Verbrande leem mogelijk restant van stadsbrand 1463
Brabants Dagblad vrijdag 10 oktober 2008
 
Boeken
2011

drs. I.J. Cleijne

Beurdsestraat : Opgraving
BAAC-repport A-08.0213 | februari 2011 | ISSN 1873-9350
 
Afbeeldingen
  • 18 september 2008
  • 18 september 2008
  • 18 september 2008
  • 18 september 2008
  • 18 september 2008
  • 3 oktober 2008
  • 29 oktober 2008
  • 29 oktober 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 187, 190, 299, 326, 690

n: vermelding in een voetnoot