Inventariserend veldonderzoek

locatie: Rosmalen, Binckhorst
datering: 2008
code: SHBI

BAM-rapport 150

Rosmalen : Plangebied Binckhorst

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: 2008

5
Noten
1.Krekelbergh 2008.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
BAM-rapport 156

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Brinckhorst te Rosmalen

opdracht: bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)
datering: 2008

6
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2008

drs. N.J. Krekelbergh

Gemeente 's-Hertogenbosch : Plangebied Brinckhorst te Rosmalen
BAAC-rapport V-08.0094 | juli 2008 | ISSN 1873-9350
 
2009

drs. J. de Winter

Rosmalen : Plangebied Binckhorst
BAAC-rapport A-08.0395 | maart 2009 | ISSN 1873-9350