Archeologisch en historisch onderzoek naar de Kruispoort

locatie: Vughterstraat / Kuipertjeswal
datering: 1998

Onderzoek

Archeologisch en historisch onderzoek naar de Kruispoort

door Eddy Smits en Johan Treling

29
30
31
32
33
Noten
1.Deze 15de eeuwse kerk, welke ongeveer ter hoogte stond van de huidige Eurocinema, werd in 1645 afgebroken, omdat zij te dicht bij de Citadel stond en daarmee een vrij schootsveld belemmerde.
Bronnen
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen, loopende van 1500-1810, deel I 's-Hertogenbosch, mei 1910) pag. 305-314.
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Oud Archief, Rapporten en missiven 1797, A 324 A.
Eddy Smits, Johan Treling, 'Archeologisch en historisch onderzoek naar de Kruispoort' in 's-Hertogenbosch 1 (1998) 29-33
Artikelen
1998

Eddy Smits, Johan Treling

Archeologisch en historisch onderzoek naar de Kruispoort
's-Hertogenbosch 1 (1998) 29-33