Stadsmuur

locatie: Kerkstraat
datering: april 1994

Onderzoek

De oudste stadsmuur in de Kerkstraat

door Johan Treling

105
106
107
108
Noten
1.Camps, ll. nr.859, p. 1048-1049
2.Bij het onderzoek bleek het dertiende-eeuwse niveau nog een meter lager te liggen, op 4.60 +NAP. Het geeft aan hoe sterk het maaiveld in de loop der eeuwen is opgehoogd.
3.Bedacht moet worden dat het plein voor de Hervormde Kerk het gevolg is van een negentiende-eeuwse ingreep. In de middeleeuwen liep de Kerkstraat ononderbroken naar de St. Jan.
Literatuur
H.L. Janssen, 'De oudste stadsmuur', in: Janssen H.L. (red.), Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch, 1983) 64-73; H.P.H. Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 (2 dln.; 's-Gravenhage 1979).
Johan Treling, 'De oudste stadsmuur in de Kerkstraat' in 's-Hertogenbosch 3 (1994) 105-107
Artikelen
1994

Johan Treling

De oudste stadsmuur in de Kerkstraat
's-Hertogenbosch 3 (1994) 105-107