Archeologisch onderzoek

locatie: Windmolenbergstraat
datering: 1996
code: HTWB

BAM-rapport 250

Windmolenbergstraat

opdracht: archeologisch onderzoek
datering: 1996

4
Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
Van Genabeek

Opgraving op het terrein van Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat

door Ronald van Genabeek

107
108
109
Noten
1.Vriendelijke mededeling H.L. Janssen.
2.A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch deel III ('s-Hertogenbosch 1910) 22-23.
Ronald van Genabeek, 'Opgravingen op het terrein van Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat' in 's-Hertogenbosch 3 (1997) 107-109
Artikelen
1997

Ronald van Genabeek

Opgravingen op het terrein van Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat
's-Hertogenbosch 3 (1997) 107-109
Rapport
2005

Ronald van Genabeek

Windmolenbergstraat
BAM-rapport 250 | januari 2005
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 189, 241, 254, 330, 394, 539, 647, 654, 667, 669, 690

Ronald van Genabeek, 'Opgravingen op het terrein van Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat' in: 's-Hertogenbosch 3 (1997) 107-109

n: vermelding in een voetnoot