afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Snellestraat / Stoofstraat
datering: 2002
code: HTSN

BAM-rapport 139

Inleiding

Martin W.J. de Bruijn, Archiefonderzoek Stoofstraat (2004)
BAM-rapport 221

's-Hertogenbosch : Stoofstraat (put VII, VIII, IX en XV)

opdracht: opgraving
datering: 2002-2006

7
Noten
1.Bimmel & OJdeimenger 2005.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2011

drs I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Stoofstraat (put VII, VIII, IX en XV)
BAAC-rapport A-08.012 | april 2011 | ISSN 1873-9350
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 152, 153, 187, 233, 240, 241, 279, 285, 287, 290, 298, 334, 343, 344, 352, 353, 354, 394, 395, 396, 398, 439, 440, 443, 449, 453, 458, 459, 460, 461, 466, 467, 487, 534, 538, 548, 550, 602, 603, 641, 644, 690

n: vermelding in een voetnoot