afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Rosmalen, Rodenborchweg
datering: 1999
code: HTRB

BAM-rapport 106

Rosmalen :

opdracht: opgraving
datering: 1999

2
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2001

drs. R.J.M. van Genabeek en drs. H.M.P. Bouwmeester

Rosmalen : Opgraving Rodenborchweg
BAAC-project 99.005 | maart 2001
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 60, 87, 690

n: vermelding in een voetnoot