afb.

Archeologisch onderzoek

locatie: Oud Empel, Empelsedijk 9
datering: 2004
code: HTOE

BAM-rapport 124

's-Hertogenbosch : Empelsedijk 9

opdracht: definitief archeologisch onderzoek en inventariserend veldonderzoek
datering: 2004

3
Noten
1.AMK; Archeologische Monumentenkaart, nummer 4220.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

drs. J.R. Mooren, drs. E. Schorn en drs. A.C. van de Venne

's-Hertogenbosch : Empelsedijk 9
BAAC-rapport 05.226B | februari 2007 | ISSN 1873-9350
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 98, 690

n: vermelding in een voetnoot