Archeologisch onderzoek

locatie: Kruisbroedershof
datering opgraving: 2004
datering rapport: februari 2007
code: HTKF

BAM-rapport 125

's-Hertogenbosch : Kruisbroedershof

opdracht: definitief archeologisch onderzoek
datering: 2004

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

drs. J.J. Arts en drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Kruisbroedershof
BAAC-rapport 04.127 | februari 2007 | ISSN 1873-9350
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 288, 393, 690

n: vermelding in een voetnoot