Archeologisch onderzoek

locatie: Rosmalen, Bundersteeg
datering opgraving: 2001
datering rapport: januari 2003
code: HTGW

BAM-rapport 96

Nederzettingssporen uit Neolithicum, Bronstijd, Vroege IJzertijd en Midden IJzertijd in de noordelijke Maasvallei

opdracht: archeologische opgravingen
datering: 2001

5
Hollandia, cultuurhistorisch onderzoek en archeologie
Boeken
2003

J. de Koning & J.P.L. Vaars

Archeologische opgravingen te Rosmalen
Nederzettingssporen uit Neolithicum, Bronstijd, Vroege IJzertijd en Midden IJzertijd in de noordelijke Maasvallei
Hollandia reeks 3 | Zaandijk 2003 | ISSN 1572-3151
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 29, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 690

n: vermelding in een voetnoot