Boor- en proefsleuvenonderzoek

locatie: Engelermeer
datering: 2006
code: HTEN

BAM-rapport 119

's-Hertogenbosch : Engelermeer

opdracht: boor- en proefsleuvenonderzoek
datering: 2006

5
6
Noten
1.Tebbens 2006
2.Nijhof 2006
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

ir. E.H. Boshoven en drs. J.F. van der Weerden

's-Hertogenbosch : Engelermeer
BAAC-rapport 06.171/172 | februari 2007 | ISBN 90-5985-569-8