afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 mei 2007

Archeologisch onderzoek

locatie: Bastion Oranje
datering: 2000
code: HTBO

BAM-rapport 158

's-Hertogenbosch : Bastion Oranje

opdracht: vooronderzoek, opgraving en begeleiding
datering: 2000, 2003, 2007-2009

5
Noten
1.Niet gepubliceerd, niet opgenomen in het PvE.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Onderzoek

Archeologisch onderzoek op Bastion Oranje

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Boeken
2009

drs. I.J. Cleijne

Vooronderzoek, opgraving en begeleiding 2000, 2003, 2007-2009
BAAC-rapport A-07.0209 | april 2009 | ISSN 1873-9350
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 166, 167, 169, 481, 690

n: vermelding in een voetnoot