Archeologisch onderzoek

locatie: Schilderstraat, Bank van Lening
datering: 2006
code: HTBL

BAM-rapport 120

's-Hertogenbosch : Bank van Lening

opdracht: archeologische inventarisatie
datering: 2006

3
Noten
1.http://www.bastion-oranje.nl/monumentendag.htm#Bank van Lening.
2.De vloer in de kelder loopt sterk af. Er zal tot maximaal 80 cm onder het niveau van de drempel (6.37+NAP) verdiept worden.
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2007

drs. K. Spijker

's-Hertogenbosch : Bank van Lening
BAAC-rapport 06.113 | januari 2007 | ISBN 90-5985-659-6
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 629, 630, 631, 632, 690

n: vermelding in een voetnoot