Archeologisch onderzoek en archeologische begeleiding

locatie : Bastion Anthonie
datering opgraving: 2005
datering: rapport: juni 2006
code: HTBA

BAM-rapport 128

's-Hertogenbosch : Bastion Sint Anthonie (2)

opdracht: archeologisch onderzoek en archeologische begeleiding
datering: 2005

3
Noten
1.Opgravingscode HTBA-B-2003. Hiervan is een rapportage verschenen: Cleijne 2004(a).
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2006

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Fort Sint Anthonie
BAAC-rapport 05.290 | mei 2006 | ISBN 90-5985-518-3
2006

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Bastion Sint Anthonie (2)
BAAC-rapport 05.026 | juni 2006 | ISBN 90-5985-538-8
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 497, 498, 690

n: vermelding in een voetnoot