afb.

Archeologisch begeleiding

locatie: Vughterweg, Fort Anthonie
datering: 2005
code: HTAN

BAM-rapport 166

's-Hertogenbosch : Fort Sint Anthonie

opdracht: archeologische begeleiding
datering: 2005

3
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2006

drs. I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Fort Sint Anthonie
BAAC-rapport 05.290 | mei 2006 | ISBN 90-5985-518-3
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 494, 495, 690

n: vermelding in een voetnoot