De terpen in Deuteren

locatie Deuteren
datering: 1993

Onderzoek

De terpen in Deuteren

70
71
72
Literatuur
H.L.Janssen, 'Metaal' in: H.L.Janssen, ed., Van Bos tot Stad, Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1983) 251-252; J. v.d. Vaart, 'Groot-Deuteren - Het uitbreidingsplan West 11', Boschboom Bladeren 36 (1987) 3-6.
J.R. Treling, 'De terpen in Deuteren' in 's-Hertogenbosch 2 (1993) 70-72
Artikelen
1993

J.R. Treling

De terpen in Deuteren
's-Hertogenbosch 2 (1993) 70-72