Archeologisch onderzoek

locatie: Uilenburgstraatje
datering: 1990
code: DBUI

Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 262, 263, 276, 391, 690

n: vermelding in een voetnoot