afb. J.A.M. Roelands, 1978

Archeologisch onderzoek

locatie: Postelstraat
datering: 1978
code: DBPS

BAM-rapport 5

De uithof van de abdij van Postel

opdracht: dendrochronologische datering van paalresten
datering: 1983

1
2
3
Noten
1.De werkgroep bestaat uit: J.A. Brongers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, G. Dijkstra van het Centraal Laboratorium v.h. Onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam, W. Mook van het Laborato-rium v. Isotopenfysica te Groningen, E. Weiss van het Geo-grafisch Instituut te Utrecht, B. Wubbels van het Nederlands Agronomisch- Historisch Instituut te Groningen en D.J. de Vries Kunsthistorisch student te Utrecht en waarnemer voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
2.De historische gegevens zijn ontleend aan hoofdstuk 8, "De uithof en het refugiehuis van de abdij van Postel" van een boek in voorbereiding door Hans L. Janssen en Paul A.M. Zoetbrood.
3.Op grond van het erbij aangetroffen aardewerk.
4.H. Janse, "De abdijschuur van Ter Doest", Bull. K.N.O.B. 1964, 191-200.
5."Unter den Holzproben eines geschlossenes Fundkomplexes sollen also wenigstens eine mit mindestens 100 Ringen oder wenigstens drei mit mindestens 70 Ringen erhalten sein, wenn eine dendrochronologische Untersuchung mit Aussicht suf Erfolg erstrebt wird", E. Hollstein, Mitteleuropšische Eichenchronologie, Mainz am Rhein 1980, 32.
6.E. Hollstein, op.cit. 36-38.
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
BAM-rapport 6

De uithof van de abdij van Postel

opdracht: reconstructie van een consumptiepatroon
datering: 1984

1
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
BAM-rapport 8

Refugiehuis van Postel

opdracht: botanisch onderzoek van een 16e eeuwse beerput (F-33)
datering: 1985

1
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
BAM-rapport 11

Postelstraat

opdracht: plant macrofossil analysis from a ditch deposit (sample 557)
datering: 1986

1
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
Artikelen
1980

H.L. Janssen

Archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch 1977-1979 : Doelstellingen en resultaten
Brabants Heem 4 (1980) 146-158
1981

drs. H.L. Janssen

Archeologisch onderzoek in 's-Hertogenbosch, 1977-1980
Gemeentebestuur 's-Hertogenbosch mei 1981
 
1983

Hans L. Jansen, Paul A.M. Zoetbrood

De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel
Van Bos tot Stad (1983) 74-88
 
Boeken
1983

D.J. de Vries

Dendrochronologische datering van paalresten uit 's Hertogenbosch; de uithof van de abdij van Postel
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | augustus 1983
 
1984

M. Verhagen

Bossche Botten : Een poging tot reconstructie van een consumptiepatroon in middeleeuws Den Bosch, (Betreft dierlijk botmateriaal uit opgraving Postelstraat 1978)
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | Amsterdam 1984
 
1985

L.M. (Wies) van den Brink

Botanisch onderzoek van een 16e eeuwse beerput in 's-Hertogenbosch (beerput F-33 opgraving Postelstraat 1978)
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | september 1985
 
1986

Ph. Tomlinson

Postelstraat 1977, Plant macrofossil analysis from a ditch deposit (sample 557)
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH) | York 1986
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.W. Boekwijt en H.L. Jansen, Kroniek : Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek (1988) 71-72, 102-107, 108-112, 113-119

Janneke Buurman, 'Havewr uit de Uithof van de Priorij van Postel' in: Van Bos tot Stad (1983) 311-316

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 17, 144, 145, 146, 147, 240, 241, 306, 342, 361, 369, 442, 466, 474, 519, 538, 539, 540, 542, 547, 548, 553, 555, 556, 557, 646, 647, 672, 690

O. Goubitz, 'De ledervondsten' in: Van Bos tot Stad (1983) 274, 279, 280, 281, 282

Hans L. Janssen, 'Bewerkt been' in: Van Bos tot Stad (1983) 300

Hans L. Janssen, 'Bewerkt hout' in: Van Bos tot Stad (1983) 286, 287, 288, 289, 290

Hans L. Janssen, 'De vondsten als uitingen van materiŽle cultuur' in: Van Bos tot Stad (1983) 179

Hans L. Janssen, 'Het middeleeuwse aardewerk: ca. 1200 - ca. 1550' in: Van Bos tot Stad (1983) 194, 200, 201, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 216, 217

Hans L. Janssen, 'Metaal' in: Van Bos tot Stad (1983) 254, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265

Hans L. Janssen en Paul A.M. Zoetbrood, 'De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel' in: Van Bos tot Stad (1983) 74-88

Wietske Prummel, 'Beenderen van middeleeuwse dieren' in: Van Bos tot Stad (1983) 310

n: vermelding in een voetnoot