afb. Thomas Wustman

Archeologisch onderzoek

locatie: GZG-terrein
datering: december 2019
code:

Video
Omroep Brabant
Artikelen
2012

'Geschiedenis kun je maar één keer opgraven'

Van de mogelijke locaties voor het nieuwe theater is vooral het GZG-terrein populair onder Bosschenaren. Ook de stadsarcheoloog ziet ernaar uit om deze plek grondig te onderzoeken.
Jeroen Noijen en Rianne Smit | Brabants Dagblad dinsdag 14 februari 2012 | 22-23
 
2012

Brieven : Archeologie

In het artikel ‘Den Bosch had al barbecue in 1500’, verschenen in het ‘Brabants Dagblad’ van 14 fe­bruari l. l., merkt Ronald van Gena­beek op, dat ‘tot 1976 de grond on­der Den Bosch gold als een onont­gonnen grabbelton vol geheimen uit het verleden’.
Blijkbaar kent onze voortreffelijke archeoloog niet de geschiedenis op korte afstand. Reeds vanaf mijn werkzame leven aan het Bossche stadsarchief ( 1948- 1963) en dat van mijn opvolger als stadsarchivaris drs. P. Kuijer (1964-1980) onder­nam het stadsarchief actie bij op­gravingen in de binnenstad. Er wer­den foto’s gemaakt en in een enkel geval werd de pas opgerichte Rijks­dienst voor Oudheidkundig Bode­monderzoek ingeschakeld. Eerst 1 april 1975 werd door de aanstelling van de student bouwkunde Ad van Drunen als bouwhistoricus en het aantreden in 1977 van (profes­sor) Hans L. Janssen als stadsarcheoloog het bodemon­derzoek door opgravingen en pu­blicaties geprofessionaliseerd. Maar het stadsarchief had reeds de spits afgebeten.
Louis Pirenne | Brabants Dagblad zaterdag 18 februari 2012 | 26
 
2020

Erfgoednieuws

Archeologen vinden restanten middeleeuwse gasthuiskapel
Bossche Kringen 1 (2020) 7
 
Afbeeldingen
  • 5 december 2019
  • 5 december 2019
  • 5 december 2019