Onderzoeksverslag van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar de tuinmuren van het Claraklooster

locatie: Clarastraat, Claraklooster
datering: voorjaar 1995
code: DBCL

BAM-rapport 42

Onderzoeksverslag van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar de tuinmuren van het Claraklooster


1
2
Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek 's-Hertogenbosch (GOBH)
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 206, 690

n: vermelding in een voetnoot