Archeologisch onderzoek

locatie: Parade, herinrichting
datering: 2011
code: BPAR

Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 230, 231, 348, 349, 617, 690

n: vermelding in een voetnoot