Archeologisch onderzoek

locatie: Bossche Broek, natuurontwikkeling
datering: 2017
code: BBRO

Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof en Frederike Schipper, Stad op de schop (2019) 455, 622, 623, 635, 653, 690

n: vermelding in een voetnoot