A
Achter de Boomgaard:
1987 : Terrein Crossland filters
2008 : Riolering
Achter de Tolbrug (1984)
Achter het Stadhuis : Bestuurscentrum (2002)
Achter het Verguld Harnas:
1998 : Archiefonderzoek naar de middeleeuwse bebouwing Achter het Verguld Harnas 9-15 (51)
1998 : Woontoren en muntschat ()
1999 : Aanvullend dendrochronologisch onderzoek (60)
2010 : Achter het Verguld Harnas 1-7 (196)
Achter het Wild Varken:
1998 : Archiefonderzoek naar de middeleeuwse bebouwing (51)
2010 : Eerste aanvullend verslag (197)
2010 : Tweede aanvullend verslag (216)
Algemeen:
???? : Inventarisatie vondsten uit 'Nederlandse' ontgrondingen
1983 : Bestudering van gevonden resten (7)
1986 : Bouwhistorische multi-media huizenatlas binnenstad 's-Hertogenbosch (54)
1986 : Bouwkeramiek rond 's-Hertogenbosch (14)
1987 : Inventarisatie breeuwselplaatjes (16)
1989 : Zestiende eeuws Bosch bouwhout: een verkenning (21)
1995 : Draaiboek t.b.v. interaktieve media (32)
1995 : Phyto-archeologisch onderzoek (34)
1997 : Enkele opmerkingen over de rechten op onroerend goed in de stad 's-Hertogenbosch in de Middeleeuwen (44)
1999 : De Moerasdraak herleeft (58)
2008 : Archeologische verwachtingskaart (143)
2012 : Houtsoortenonderzoek (270)
Dendrochronologisch onderzoek:
1995 : Verslag onderzoek monsters (35a)
1996 : Inventarisatie houtmonsters (35b)
1999 : Archeologische houtmonsters (59)
2??? : Datering van 20 monsters, afkomstig uit opgraving HTSS (85)
2000 : Archeologisch hout van onder een stadsmuur (80)
2012 : Houtsoortenonderzoek (270)
Andriesstraatje (2002)
B
Bartjes-Noord (2009)
Baseldonk aan de Grevelingen (2011)
Berewoutstraat (1999)
Bethaniëstraat:
1981 : Reinier van Arkel
1996 : Parkeerterrein Reinier van Arkel
Beurdsestraat:
1982 : Archeologisch onderzoek
1993 : Beurdsepoort
2008 : Beurdsestraat / Zuidwal
Beusingsedijk (2012)
Binnenstad:
Markt:
Archeologisch onderzoek
Postelstraat 44:
Archeologisch onderzoek 2017
Sint Janskerkhof:
Archeologisch onderzoek 2005
Bloemkampklooster:
1997 : Archiefonderzoek Bloemkampklooster (aanvulling) (45)
Bokhoven:
1985 : Moated site
1986 : Kasteel van Bokhoven (24)
2001 : Voorburcht kasteel
2004 : Plan ontgronding Zuid (180)
2007 : Graaf Engelbertstraat 8
2009 : Graaf Engelbertstraat 7-9 (159)
2009 : Snoeckepad (160)
2011 : Driekoningenplein (244)
Bolwerk:
Bastion Anthonie:
2003 : Archeologisch onderzoek (169)
2005 : Archeologisch onderzoek en begeleiding (128)
Bastion Baselaar : Begraafplaats 2011
Bastion Muntel:
1995 : Stadsmuur
2006 : Halve maan (121)
Bastion Oranje:
2000 : Toren
Bastion Vught
Bossche Broek:
2012 : Archeologische onderzoek
2013 : Muntschat
2017 : Natuurontwikkeling
Buitenhaven:
1977 : Riolering
1983 : Terrein Laffertee
1988 : Loods Laffertee
Burgemeester Loeffplein:
1994 : Winkelcentrum Arena
1994 : Winkelcentrum Stoa
1995 : Palynologisch onderzoek (229)
C
Capucijnerpoort (1983)
Cavaleriestraat (1994)
Clarastraat:
1979 : Archeologisch onderzoek
1982 : Archeologisch onderzoek
1995 : Tuinmuren Claraklooster
Coudewater (2011)
Crčvecoeur:
1996 : Sluis
2007 : Inventariserend veldonderzoek (144)
2010 : Vispassage (275)
2011 : Vispassage (251)
2013 : Steenoven
D
De Drieborg (2010)
De Haverleij:
1998 : Archeologische inventarisatie en kartering (55)
2001 : Aanvullend Archeologisch Onderzoek (77)
2001 : Aanvullende Archeologische Inventarisatie (86)
De Herven: Redoute (2020)
De Lanen (2011)
De Mortel : Museumtuin (2010)
Deuteren:
De hoeve Klein Deuteren
Terpen (1993)
Dode Nieuwstraat:
1995 : Minderbroedersklooster
2008 : Dode Nieuwstraat 27
E
Empel:
Algemeen
1989 : Tempelterrein
1996 : Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel (37)
2007 : Empelse schans
2013 : Dijkafgraving
De Werf:
1989 : Tempelterrein
2007 : Proefsleuvenonderzoek en begeleiding (191)
2009 : Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (190)
Doornkampsteeg (1996)
Empelsedijk:
2004 : Archeologisch onderzoek (124)
2005 : Inventariserend veldonderzoek (112)
2008 : Archeologisch onderzoek (150)
Kasteel:
1991 : Archeologisch onderzoek
1993 : Geofysisch onderzoek (27)
1997 : Vervolgonderzoek naar de ligging van het kasteel van Empel (250)
Kasteeldreef:
1990 : Steenoven
2007 : Archeologische waarneming
Meerwijkweg (2006)
Sluisweg (2006)
Wasweg (1991)
Engelen:
1979 : Kerkhof
2000 : Hoogveld
2001 : Schans
2002 : Kraanvogellaan (110)
2010 : Sportterrein (263)
2010 : Vispassage Crčvecoeur (275)
2011 : Vispassage Crevecoeur (251)
Engelermeer:
2006 : Boor- en proefsleuvenonderzoek (119)
2007 : Inventariserend veldonderzoek (172)
G
Gasthuiskwartier
Geffen (2020)
Gestelseweg (2008)
Gewande (2010)
Graafseweg (2013)
GZG-terrein:
1980 : Bouwput
2019 : Kapel
H
Handelskade (1988)
Heetmanplein : Ravelijn (2010)
Heinis:
1990 : Kantoor van de toekomst
2010 : Terp Heinis, aanleg Máximakanaal
Hekellaan:
1997 : Kruittoren (193)
1997 : Stadsmuur
2009 : Judastoren (207)
2013 : Neanderthalerkampement
2013 : Vestingmuur
Henriettewaard: Hoornwerken Linie 1629 (2020)
Herman Moerkerkplein:
1992 : Waterpoort
2015 : Waterpoort
Hinthamerbolwerk : Onder de Bartjeskerk 1996
Hinthamereinde:
1995 : Pijnappelsche poort
2002 : Archeologisch onderzoek
2003 : Hinthamereinde 43 / Oostwal
2007 : Hofstad
2009 : Hinthamereinde 41-43
Hinthamerpoort:
1996 : Archeologisch onderzoek
2008 : Inventariserend veldonderzoek (174)
Hinthamerstraat:
1972 : Vestingmuur Leuvense Poort
1984 : Hooghuis van de graven van Megen
1995 : Renovatie Binnendieze
1998 : De bebouwing in de Hinthamerstraat bij het Sint-Janskerkhof (percelen 4, 5 en 6) (50)
2001 : Leuvense Poort
2004 : Hinthamerstraat / Mgr. Prinsenstraat
2010 : Hinthamerstraat 14-18 (214)
Hooge Steenweg:
1982 : Hooge Steenweg 20
1991 : Hooge Steenweg 9-11, kelder
I
In de Boerenmouw (1989)
J
Jeroen Boschplein (2007)
K
Kardinaal van Rossumplein (1998)
Katerstraatje (1987)
Keizerstraat:
1991 : Hof van Zevenbergen
2000 : Archeozoölogisch onderzoek
2000 : Het Keizershof in 's-Hertogenbosch (88)
2003 : Restauratie Koningsbrug
Kerkstraat:
1994 : Stadsmuur
2009 : Postkantoor
Kleine Hofstad 2 (2009)
Korenbrugstraat (2012)
Korte Waterstraat (2010)
KPN-terrein (2021)
Kruisbroedershekel (2001-2002)
Kruisbroedershof:
2004 : Archeologisch onderzoek (125)
2008 : Inventariserend veldonderzoek (182)
Kruisstraat (1996)
L
Lepelstraat:
1981 : Keershuis
1986 : Lepelstraat / Visstraat
Lombardje (1980)
Louwschepoort:
1990 : Archeologisch onderzoek
2010 : De mansio van Gosen Steenwech
M
Maasdijk:
2013 : Aanleg Máximakanaal
Maaspoort:
1982 : Hambakenweg
1982 : Pollenanalytisch onderzoek (9)
1985 : Archeologische verkenning (10)
1989 : 't Geerke
1991 : Verslag opgravingen (23)
1994 : 't Geerke
2006 : Sluisweg
Markt:
1977 : Herinrichting
1986 : Hotel Central
1993 : Stadhuis
2002 : Structuren, bestratingen en objecten (201)
2008 : Opgraving (149)
Minderbroedersstraat:
1985 : Minderbroedersklooster (1985'87)
Molenberg:
2001 : Ondergrondse afvalcontainer
Molenstraat:
1981 : Terrein de Spuistroom
1986 : Archeologisch onderzoek
Muntelbolwerk:
2006 : Halve maan (121)
2006 : Vestingwerken
2009 : Ravelijn
Museumkwartier:
2010 : Archeologisch onderzoek
2013 : Pijpaarden mal
N
Neanderthalerkampement (2013)
Nieuwstraat:
1988 : Predikherenklooster
2007 : Predikherenklooster
Noord-Kloosterstraat (2011)
O
Oliemolensingel:
1995 : Onderzoek
2006 : Oliemolensingel 4 (116)
Oostwal 34-38 (2003)
Orthen : Ketsheuvel (1994)
Orthen-Links (2007)
Orthenstraat:
1980 : Orthenpoort
1980 : Orthenstraat 25
1982 : Achterterrein Achter de Tolbrug
1983 : Orthenstraat 41
1983 : Riolering
1983 : Terrein de Gruyter
1998 : Brandweerkazerne
1999 : Archiefonderzoek Orthenstraat 61-65 (71)
2012 : Inventariserend veldonderzoek : Zevensteensebrug (267)
Oud Bogardenstraatje (1985)
Oude Bossche Baan (2014)
Oude Hulst:
1988 : Terrein Zuid-Nederlandse drukkerij
2003 : Oriënterend onderzoek Oude Hulst (Zuidwal) (89a)
P
Paleiskwartier (2011)
Papenhulst:
1997 : Archeologisch onderzoek
2000 : Archeologisch onderzoek
Parade:
1983 : Herinrichting
2006 : Cultuurhistorisch onderzoek (123)
2011 : Herinrichting
2012 : Archeologisch onderzoek (266)
Parallelweg (2010)
Parklaan (2004)
Pensmarkt (1986)
Peperstraat (2002)
Pettelaarpark (2009)
Postelstraat:
1978 : De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel
1981 : Postelstraat 42
Prins Bernhardstraat (1994)
Putgang 1-4 (Achterterrein 2011)
R
Ridderstraat 5 (1978)
Rietvelden (2020)
Rijksweg 59:
2000 : Aanvullende Archeologische Inventarisatie (228)
Rijksweg A2:
1994 : Archeologisch onderzoek in het kader van de MER (53)
1998 : Archeologisch waarderend onderzoek (62)
1999 : Archeologische kartering Empel-Maas (170)
Rosmalen:
Algemeen
1986 : Annenborch
1996 : Archeologisch onderzoek ten behoeve van de VINEX-lokatie Rosmalen-Noord en het uitbreidingsplan Empel (37)
2001 : Groote Wielen
2001 : Nederzettingssporen uit Neolithicum, Bronstijd, Vroege IJzertijd en Midden IJzertijd in de noordelijke Maasvallei (96)
Annenburgweg (2002)
Binckhorst:
2008 : Inventariserend veldonderzoek (151)
Bruggen:
2006 : Cultuurhistorisch / archeologisch vooronderzoek (165)
2009 : Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (276)
Dorpsstraat:
2016 : Archeologisch onderzoek naar restanten 19e-eeuws boerderij
Graafsebaan (2008)
Hondsberg 18 (2009)
Kloosterstraat:
2003 : Inventariserend archeologisch veldonderzoek
2012 : Aanleg Máximakanaal
Kruisstraat (2009)
Kruisstraat-Eikenhof (2010)
Maliskampsestraat 84 (2009)
Rodenborchweg:
1999 : Opgraving (106)
2010 : Inventariserend veldonderzoek (232)
Sprokkelbosch (2008)
Stationsstraat 2 (2008)
Tulpstraat (2008)
Varkenshoek (2001)
Ruische Poort:
1980 : Pollenanalytisch onderzoek (9)
1987 : Plantanalyse greppelmonster (3)
S
Schapenmarkt : De Antwerpse of Onze Lieve Vrouwepoort 1997
Scheidingstraat : Kadebeschoeiing van scheepshout
Schilderstraat:
2007 : Glasfabriek (142)
2008 : Schilderstraat / Hinthamerstraat (176)
2009 : Bank van Lening (120)
Sint Geertruikerkhof (1976)
Sint Geertruiklooster:
2000 : Verslag archiefonderzoek Sint-Geertruiklooster (72)
Sint Jacobsstraat 35 (2008)
Sint Janskerkhof:
1984 : Fysisch anthropologisch skeletonderzoek (61)
1984 : Gevonden devotionalia (28)
1984 : Onderzoek resten van insecten en mijten (13)
1984 : Onderzoek sociaal-economische omstandigheden begravenen (25)
1996 : Skeletonderzoek aan skeletten van de Sint Jan in Den Bosch (39)
2000 : Bouwen & wonen : In de schaduw van de Sint Jan (66)
2000 : Fysisch antropologisch onderzoek van een aantal skeletten uit 's-Hertogenbosch (68)
2000 : Fysische anthropologie : in de schaduw van de Sint Jan (64)
2000 : Negen skeletten uit het Sint Janskerkhof te 's-Hertogenbosch (70)
2000 : Verslag Practicum Fysische Antropologie (67)
2000 : Voorouders ontrafeld : verslag van een fysisch anthropologisch onderzoek (65)
2001 : Fysisch anthropologisch onderzoek van begravenen op het Sint-Janskerkhof (87)
2001 : Fysisch antropologisch onderzoek (79)
2001 : Fysische Anthropologie Report (76)
2001 : Fysische Antropologie (78)
2005 : Definitief archeologisch onderzoek (162)
Sint Janspoort:
1999 : Historisch onderzoek (278)
Sint Janssingel:
1996 : Hoek Sint Jansstraat (250)
1996 : Vestingwerken
2008 : Stadsmuren
2010 : Toren
2011 : Bolwerk
Sint Jorisstraat:
1979 : Funderingen Sint Joriskapel
1994 : Archeologisch onderzoek
Sint Josephstraat:
1993 : Onderzoek skeletten kerkhof
2006 : Protestants kerkhof
2012 : Archeologisch onderzoek (266)
Slijperstraatje (1985)
Snellestraat / Stoofstraat (2002)
Snellestraat:
1998 : Minderbroederskapel
2009 : Archeologisch onderzoek
2010 : Houtsoortenonderzoek
Spinhuiswal:
1999 : Historisch onderzoek (278)
2003 : Stadsmuur (129)
Spooruitbreiding in de gemeente 's-Hertogenbosch
Stadsmuren:
1999 : Aanvullend onderzoek naar de aanleg van de stadswal in 1542 (56)
Sterrebosweg : Natuurontwikkeling (2009)
T
Tolbrug (1981)
Tolbrugkwartier:
Algemeen
1995 : Onderzoek (1)
1995 : Onderzoek (2)
1995 : Onderzoek (3)
1995 : Onderzoek (4)
1996 : Onderzoek (5)
1996 : Onderzoek (6)
1996 : Onderzoek (7)
1997 : Onderzoek (8)
1997 : Onderzoek (9)
Tolbrugstraat:
1981 : Tolbrugkazerne
2012 : Tabakspijpen uit de beerput
Torenstraat:
1983 : Hoogkoor Sint Jan
1984 : Voormalige kerkhof Sint-Jan
2012 : Archeologisch onderzoek (266)
U
Uilenburgstraatje (1990)
V
Van Tuldenstraat (1987)
Verwersstraat (2011)
Vestingwerken:
1996 : Bouwhistorisch- en Archeologisch begeleidingsplan (47)
1998 : Inventarisatie van historische gegevens (277)
2001 : Cultuurhistorische inventarisatie (168)
Vinkel:
Vinkelsestraat 108a:
2019 : Archeologische sporen onder voetbalveld Vinkel
Visstraat:
1986 : Riolering
2008 : Archeologisch onderzoek
Vlijmenseweg:
2006: Veldonderzoek
2020: Mesolithische vindplaats
2020: Veldbezoek terp volkstuinen
2020: Veldbezoek terpcluster
Voldersstraat (1988)
Vonk- en Vlamterrein:
1997 : Stadsmuur
2012 : Inventariserend veldonderzoek
2013 : Neanderthalerkampement
2013 : Vestingmuur
Vught, Gement (2008)
Vughterstraat:
1986 : Achterterrein Vughterdijk
1998 : Kruispoort
2000 : Vughterstraat 291-295 (74)
2010 : Vughterstraat 2-6 (196)
Vughteruitleg:
2002 : Westwal (104)
2003 : Westwal (126)
2004 : Parklaan (109)
2004 : Westwal (108)
2004 : Westwal (164)
2006 : Westwal (163)
2008 : Westwal
Vughterweg:
2005 : Fort Anthonie
W
Walpoort 3 (2015)
Wamberg (2012)
Westwal:
2000 : Westwal 54 (74)
2002 : Stadsmuren (104)
2003 : Stadsmuren (126)
2004 : Stadsmuren (108)
2004 : Stadsmuren (164)
2006 : Stadsmuren (163)
2008 : Stadsmuren
Weversplaats:
1983 : Archeologisch onderzoek
2020 : Archeologisch onderzoek
Wilhelminaplein:
2010 : Ravelijn
2016 : Archeologisch onderzoek Pieckepoort
Windmolenberg:
1998 : Archiefonderzoek naar markten op de Windmolenberg (52)
Windmolenbergstraat:
1996 : Opgravingen
2000 : Anthoniegaarde
2001 : Archeologisch onderzoek
Z
Zuidwal:
1989 : Zuidwal / Weversplaats
1999 : Kruisbroedershekel
2002 : Vestingwerken
2003 : Stadsmuur (129)
Zuid-Willemsvaart:
1983 : Citadel
1996 : Fratershuis
2002 : Aanvullend archeologische inventarisatie (210)
2010 : Proefsleuvenonderzoek en opgraving (279)