Proefsleuvenonderzoek en opgraving

locatie: tracé Zuid-Willemsvaart in 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel
datering: 2010-2011

BAM-rapport 279

's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel : tracé Zuid-Willemsvaart

opdracht: proefsleuvenonderzoek en opgraving
datering: 2010-2011

5
6
Noten
1.Het plangebied (het tracé van de oinlegging) is tijdens het onderzoek aangeduid met het toponiem 'Zuid-Willemsvaart'.
2.Zie bijlage 1 voor een overzicht van archeologische perioden.
3.Flamman/Schrijvers 2009: Flamman et. al. 2010.
4.Wij danken Casper, Mark, John, Herman en Jos voor hun werk.
Vrije Universiteit Ansterdam (VUhbs)
Boeken
1999

Cees Koot en Zoë Beeren

's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel : tracé Zuid-Willemsvaart
VUhbs-rapport 284 | december 2012 | ISBN 90-8614-231-6