Historisch onderzoek

locatie: vestingwerken Sint Janspoort / Spinhuiswal
datering: oktober-november 1999

BAM-rapport 278

's-Hertogenbosch : Vestingwerken St. Janspoort / Spinhuiswal

opdracht: historisch onderzoek
datering: oktober-november 1999

-
-
-
Noten
1.H.L. Janssen, blz. 64-73.
2.C.J. Gudde, blz. 63.
3.Idem, blz. 105-109.
4.Idem, blz. 46 (naar Van Zuylen).
5.Facen: de naar buiten gerichte zijden van een bastion of bolwerk.
6.C.J. Gudde, blz. 47 (naar Van Zuylen).
7.Idem, blz. 47.
8.Idem, blz. 47. Onduidelijk is welk van de oude poorten bedoelt wordt. Vanuit technisch oogpunt is de Koepoort de meest aannemelijke, zowel vanwege de verbindende gang als de schotbalken. Vermoedelijk wordt deze toch gesloopt omdat het ontwerp van de nieuwe poort aan de waterbouwkundige eisen is aangepast.
Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie (IBID)
Boeken
1999

M.W. Enderman en Drs. J.M.J. Willems

's-Hertogenbosch : Vestingwerken St. Janspoort / Spinhuiswal
IBID-rapport - | 9 november 1999