afb.

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

locatie: Rosmalen, Bruggen 36
datering: 2009

BAM-rapport 276

's-Hertogenbosch : Plangebied Bruggen 36 te Rosmalen

opdracht: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
datering: 2009

5
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2012

ing. F.R.P.M. Miedema

's-Hertogenbosch : Plangebied Bruggen 36 te Rosmalen
BAAC rapport V-090415 | 3 februari 2010 | ISSN 1873-9350