afb.

Inventariserend veld onderzoek door middel van proefsleuven

locatie: Vispassage Crèvecoeur
datering: -

BAM-rapport 275

's-Hertogenbosch : Vispassage Crèvecoeur

opdracht: inventariserend veld onderzoek door middel van proefsleuven
datering: -

Synthegra Archeologie B.V.
Boeken
2010

Ir. B.A. van der Linden

's-Hertogenbosch : Vispassage Crèvecoeur
Syntegra-rapport S100280 | 5 november 2010