Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

locatie: plangebied De Lanen
datering: februari 2011

BAM-rapport 271

's-Hertogenbosch : plangebied De Lanen

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: februari 2011

4
Noten
1.PvE Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten gemeente 's-Hertogenbosch 10-5-2010
Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendirk Brunsting Stichting (ACVU-HBS)
Boeken
2012

Maurice Langeveld

's-Hertogenbosch : plangebied De Lanen
ACVU-HBS-rapport 253 | juli 2011 | ISBN 90-8614-195-1