afb.

Houtsoortenonderzoek

locatie: archief BAM
datering: 2012-2013

BAM-rapport 270

's-Hertogenbosch : BAM Archief 'Groot hout'

opdracht: houtsoortenonderzoek
datering: 2012-2013

1
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2012

ir. S. van Daalen

's-Hertogenbosch : BAM Archief 'Groot hout'
BAAC rapport D-12.0054 | februari 2013 | ISSN 1873-9350