afb.

Inventariserend veldonderzoek

locatie: Orthenstraat, Zevensteensebrug
datering: september 2012

BAM-rapport 267

's-Hertogenbosch : Zevensteensebrug (Orthenstraat)

opdracht: inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven
datering: september 2012

7
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2012

drs I.J. Cleijne

's-Hertogenbosch : Zevensteensebrug (Orthenstraat)
BAAC rapport A-12.0025 | februari 2013 | ISSN 1873-9350